Pogrzeb katolicki

Opiekując się ciężko chorą osobą pamiętajmy o tym, aby była ona poprzez sakrament pokuty i przyjęcie Eucharystii przygotowana na odejście do wieczności. Tym, którzy - według roztropnej oceny jego bliskich czy lekarza - kończą swoje ziemskie życie Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię, jako wiatyk. Zgodnie ze słowami Pana, Eucharystia jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym' (J 6,54).

 

Co należy wiedzieć przed katolickim pochówkiem zmarłych

Przed przyjściem do kancelarii parafialnej najpierw trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W sprawie pogrzebu osoba upoważniona do pochówku zmarłego do ks. Proboszcza przychodzi o dowolnej porze dnia z odpisem aktu zgonu.

Gdy zmarły pochodzi spoza parafii należy przedłożyć zaświadczenia uzyskane od ks. proboszcza parafii właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Jeśli zmarły był osobą niepraktykującą, publicznie walczącą z Bogiem i Kościołem lub objęty został ekskomuniką (wykluczeniem ze społeczności Kościoła) należy o tym powiedzieć Ks. Proboszczowi.

 

Organizator pogrzebu - prawo pochowania zwłok ludzkich mają:

1. pozostały małżonek(ka)

2. krewni wstępni: rodzice (ojciec, matka) dziadkowie (dziadek, babcia) pradziadkowie (pradziadek, prababcia)

3. krewni zastępni: dzieci (syn, córka) wnukowie (wnuk, wnuczka) prawnukowie (prawnuczek, prawnuczka)

4. krewni boczni do 4-tego stopnia pokrewieństwa

5. powinowaci w linii prostej do 1-go stopnia

W każdym przypadku należy zachować obowiązującą kolejność osób uprawnionych.

Gdy zmarły nie posiada żadnej rodziny i krewnych prawo pochówku przysługuje osobom, które się do tego pisemnie zobowiążą.

 

Uwaga: Gdy miejscem pochowania zwłok ma być grób już istniejący (zwykły - ponad 20 lat) albo murowany przeznaczony dla więcej niż jednej osoby dysponentem takiego miejsca jest osoba, która jako pierwsza pochowała tam zmarłego, a w przypadku jej braku kolejno krewni - patrz wyżej.

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

¦więta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie ¶w. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy