Nasz kościół parafialny - historia

 

Dnia 12 maja 2012 roku ks. biskup włocławski Wiesław Mering dokonał poświęcenia ołtarza i Kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej w Turku-Obrzębinie.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11 z udziałem wielu znamienitych gości, wśród których między innymi byli: biskup pomocniczy Stanisław Gębicki i biskup senior Bronisław Dembowski, kapłani z diecezji kaliskiej, gnieźnieńskiej, włocławskiej, licznie przybyli księża z Kurii Diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego, księża dziekani, prałaci, kanonicy, proboszczowie, wikariusze. Wśród gości byli także księża, koledzy kursowi księdza proboszcza, którzy w 1985 roku w katedrze włocławskiej przyjęli święcenia kapłańskie. Władze samorządowe reprezentowali starosta powiatu tureckiego - pan Zbigniew Bartosik, burmistrz miasta Turek - pan Zdzisław Czapla, wójt Gminy Turek - pan Karol Mikołajczyk. Poseł na Sejm RP Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu, na ręce ks. proboszcza Stanisława Nasińskiego wystosował list gratulacyjny. Nie sposób pominąć licznie przybyłych mieszkańców parafii, pocztów sztandarowych, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słodkowa i Policji - którzy dbali o porządek. Asysta liturgiczna, chór parafialny młodzieżowy, organista Łukasz Wysocki - zapewnili właściwy przebieg liturgii.

U bram zamkniętego kościoła ksiądz proboszcz poprosił Pasterza Kościoła słowami: „Wasza Ekscelencjo. Pasterzu Włocławskiego Kościoła. Od pierwszych tygodni powołania do istnienia nowej parafii w grudniu 1996 roku przez ówczesnego biskupa diecezji, obecnego dzisiaj z nami, odezwały się liczne głosy protestów, buntów, wysyłanych pism do Dziekana, Kurii Biskupiej we Włocławku, Warszawy, Gniezna i Rzymu, aby powstrzymać powstanie Maryjnej parafii. Jednak Bożym zamysłem było, aby dzieło, które wielu parafian podjęło, zostało doprowadzone do szczęśliwego finału. Dziś, w wigilię objawień fatimskich, w roku przeżywanym pod hasłem Kościół naszym Domem zwracam się z serdeczną prośbą do Waszej Ekscelencji, w imieniu własnym, Rady Parafialnej i Budowlanej, parafian , budowniczych Kościoła i zgromadzonych tu wiernych o dokonanie poświęcenia Kościoła i ołtarza”. Następnie księdzu biskupowi zostały przekazane klucze do kościoła, następnie otwarte drzwi świątyni i po wejściu rozpoczęła się liturgia Mszy św. Ks. bp Wiesław Mering poświęcił ściany świątyni, wiernych i ołtarz.

W homilii bp Mering mówił o teologii świątyni przestrzegając jednocześnie przed „deptaniem Sacrum”, również przez ludzi Kościoła. Zaznaczył, że te niepokojące zjawiska dzieją się na zachodzie Europy i coraz bardziej przenikają do Polski. Dziś zauważalna jest niechęć do Chrystusa i wszystkiego, co chrześcijańskie. Przejawem wspomnianych tendencji są ataki na kapłanów, biskupów i papieża. Ludzie wierzący powinni jednak przylgnąć do Chrystusa i świadectwem własnego życia przemieniać świat - mówił kaznodzieja.

Po Litanii do Wszystkich Swiętych nastąpiła modlitwa poświęcenia, namaszczenie krzyżmem ołtarza i ścian świątyni, okadzenie ołtarza i kościoła, wreszcie oświetlenie świątyni, przygotowanie ołtarza i procesja z darami. Po Komunii św. nastąpiło podpisanie Aktu Dedykacji Kościoła. Następnie bp Wiesław Mering poświęcił tablice upamiętniające uroczystość.Dziękując za poświęcenie świątyni parafialnej ks. proboszcz Stanisław Nasiński powiedział: „… Wasza Ekscelencjo, Księże Biskupie, Dostojni Goście, Drodzy Parafianie, moim i wielu parafian pragnieniem od dnia rozpoczęcia budowy kościoła było pokazać, że najważniejszym i najpiękniejszym domem w parafii winien być Boży Dom - czy choć w części nam się to udało, każdy z nas oceni w swoim sercu. A przecież ten Dom będzie piękniał każdego kolejnego roku. Wszystkie więc trudy, wysiłki oddajemy Pani Fatimskiej, jako wynagrodzenie za swoje i cudze grzechy, bo jak Maryja mówiła dzieciom fatimskim: módlcie się wiele, ofiarujcie swoje cierpienia, bo wiele dusz idzie na potępienie. Bóg zapłać.”

Jako ostatni głos zabrał Pasterz Kościoła Ks. Biskup Wiesław Mering, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wzniesienia tak wielkiego dzieła, jakim jest Dom Boży. Za zasługi związane z tworzeniem parafii i budową materialnego kościoła włączył ks. Nasińskiego do Kapituły Uniejowskiej, nadając mu tytuł kanonika honorowego.

Już następnego dnia tj. w niedzielę 13 maja, w uroczystośc parafialnego odpustu, parafianie ze swoim proboszczem dziękowali za konsekrację kościoła, słuchali Słowa Bożego, które głosił ks. Józef Szymański, profesor KUL. Został też odczytany Dekret: „Dnia 12 maja roku Pańskiego 2012, w ósmym roku pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI, … poświęciłem Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Turku. Ufam, że posługa duszpasterska sprawowana w tej świątyni, zwłaszcza Ofiara Ciała i Krwi Pańskiej, przyczyni się do pomnożenia chwały Bożej i duchowego pożytku wszystkich, którzy w niej będą się modlić. Polecam się modlitwom w nowo poświęconym kościele, a Duszpasterzom i Wiernym z serca błogosławię” - napisał ks. bp Wiesław Mering.

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

¦więta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie ¶w. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy